Historisk maling AS
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Smartstrip 1 HD Rød

Art.nr: 90700002
906,- 1.133,- -20%
Antall:

SCANDIPAINT SMART STRIP 1 HD


PROFESSIONEL MALINGSFJERNER SOM FJERNER OPP TIL 30 LAG AV PRAKTISK
TALT ENHVER TYPE MALING FRA ALLE OVERFLATER I EN PROSSES.
BRANSHENS FØRENDE PRODUKT TIL HISTORISK RESTAURERING
OG BLYSANERING.
SIKKER, EFFEKTIV OG MILJØVENLIG.

OM PRODUKTET
SMART STRIPTM 1 HD er den mest effektive malingsfjerner til de
fleste overflader, herunder træ, mursten, beton, sten, stucco, gips,
støbejern, stål, marmor og de fleste glasfiberartikler.
SMART STRIPTM 1 HD er en alkalisk pasta, der påføres med

pensel eller spartel. Efter brug skal den rensede overflade neutra-
liseres med Citri-Lize TM, som også er inkluderet i pakken. SMART

STRIPTM 1 HD er udviklet uden methylenchlorid og er hverken
kræftfremkaldende, ætsende eller brandfarlig.

Fordeler
• Fjerner 30 malingslag i en proces
• Vandbaseret
• Fri fra flygtige organiske forbindelser (VOC)
• Svag lugt
• Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
• Fjerner effektivt blyholdige malinger
• Ideel til historiske restaureringer
• Miljøvenlig fjernelse
• Ideel til træ, murværk, sten, metal og meget andet samt til
historiske restaureringer - perfekt før interiør eller eksteriør


DEN ORIGINALE MALINGSFJERNER - SIDEN 1981
Smart Strip 1 HD systemet indeholder en alkalisk pasta, der fordeles på

den overflade, der skal fjernes. Pastaen dækkes derefter med det paten-
terede Dumond Laminated Paper for at styre fordampningen. Lad pastaen

sidde på belægningerne i 12-48 timer afhængig af antallet af lag og ty-
pen af den belægning, der skal fjernes. Efter en passende indvirkningstid

kan pastaen og den blødgjorte maling fjernes med papiret og ved hjælp
af en skraber/spartel. Eventuelt overskydende pasta kan fjernes med en
fugtig svamp eller en højtryksrenser. Til sidst neutraliseres overfladen ved
hjælp af Citri-LizeTM neutralisator.


ANVENDELSESOMRÅDE
Smart Strip 1 HD systemet er en miljøsikker metode til fjernelse af op
til 30 lag maling fra de fleste overflader i en arbejdsgang (dvs. træ,
mursten, beton, sten, stuk, puds, støbejern, stål, marmor og glasfiber).
Se også punkt 4. – overflader og coatings, som ikke tåler Smart Strip 1
HD. Smart Strip 1 HD® systemet indeholder malingsfjerner i pasteform,
påføringsværktøj, Dumond Laminated Paper og Citri-LizeTM neutralisator.

Smart Strip 1 HD pastaen fordeles/ sprøjtes på den overflade, der øn-
skes behandlet. Derefter dækkes området med Dumond Laminated Paper,

som kontrollerer fordampningen. Papiret forbliver på overfladen indtil til
al maling er opløst. Pasta og maling klæber fast på papiret i forbindelse
med fjernelsen. Den behandlede overflade vaskes derefter med rent vand
og neutraliseres efterfølgende med det nye Citri-LizeTM produkt, som er en
del af pakken (for instruktioner se teknisk datablad for Citri- LizeTM). Smart
Strip 1 HD systemet er velegnet til komplicerede, udskårne eller støbte
overflader og anbefales til historisk restaurering og andre projekter, som
omfatter fjernelse af blyholdig maling.


TESTOMRÅDE
Forbered altid et testområde for hver overflade- og malingstype forud for
anvendelse. Se særskilt brochure vedr. testinstruktioner. En forudgående
test før projektet igangsættes er den bedste måde at sikre produktets
egnethed. Dette vil også hjælpe brugeren til at finde ud af, hvordan
produktet anvendes, i hvilken lagtykkelse pastaen skal påføres og den
indvirkningstid, der kræves for at gennemføre projektet.


ANVENDELSE & DEKKEVNE
Ved hjælp af pensel/murske/spartel påføres et lag på omkring 3-6
mm afhængig af alder, omgivelsestemperatur, og lagtykkelse på den
belægning, der skal fjernes (se testresultat). Hvis der anvendes murske
på ujævne overflader arbejdes pastaen efterfølgende ind i sprækker
og revner med en nylonpensel. Dæk pastaen med Dumond Laminated
Paper. Den printede side skal vende udad. Udjævn luftlommer, stik hul på
evt. luftbobler. Lad den papirdækkede pasta sidde i den indvirkningstid,
der blev bestemt i forbindelse med den forudgående test. Smart Strip 1
HD giver en gennemsnitlig dækning på ca. 0,55 m2 pr. liter v. 6 mm
lagtykkelse, forbruget kan variere.
FJERNELSE

Fjern ved at køre Smart Strip 1 HD sparedelkniv eller spartel/skraber un-
der papir, pasta og maling, holde det hele stramt og fjerne alt i et stykke.

RENGØRING
Udendørs: før rengøringen påbegyndes, afdækkes planter og overflader
med plastfolie eller Dumond Catch-N-Cover for at beskytte mod stænk og

spild. Fugt overfladen med rent vand vha. højtryksrenser eller haveslan-
ge. Malingrester løsnes vha. en stiv nylonbørste. Vær specielt opmærk-
som på spalter, fordybninger og revner. Rens omhyggeligt for at fjerne

alle malingrester. (For et optimalt resultat anbefales det at højtryksrense
ved lavt tryk). Lad tørre i mindst 24 timer før overfladen neutraliseres.
Affald indsamles og bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.
Indendørs: før arbejdet påbegyndes, dækkes/ beskyttes tilstødende
overflader – også gulve – vha. plastfolie og afdækningstape. Brug en
håndsprøjte/tryksprøjte eller svamp til at rense overfladen med rent vand.
Fjern eventuelle rester vha. en stiv nylonbørste. Vær specielt opmærksom

på spalter, fordybninger og revner. Skyl omhyggeligt for at fjerne alle
rester. Lad tørre i mindst 24 timer før overfladen neutraliseres. Affald
indsamles og bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.


NEUTRALISERING
Anvend Citri-LizeTM (inkluderet i emballagen) til neutralisering. Følg blot
instruktionen. Hvis overfladen ikke renses og neutraliseres ordentligt, kan
det betyde, at overfladen efterlades højalkalisk og der opstår skjolder og
efterfølgende problemer med vedhæftningen af den nye maling/coating
system.


GENMALING AF TRÆFLADER
For at opnå det bedste resultat måles fugtindholdet i træfladen med en
fugtmåler, før overfladen genmales. Hvis resultatet ligger over 15%, er
træet for fugtigt. Værdier på 12% eller lavere er optimale. Cedertræ,
fyrretræ og cypresser har et højt vandindhold (harpiks og/eller tannin) og
kræver ekstra tørretid før maling (i visse tilfælde 90 dage eller længere).
For at opnå det bedste resultat anbefales det at prime overfladen med en

100% akrylbaseret primer, inden træfladen genmales. Dette giver over-
fladen mulighed for at ånde, og i de fleste tilfælde vil det kompensere for

evt. højere pH værdi (højalkalisk) af overfladen.


FORDELE I FORBINDELSE MED FJERNELSE AF BLYHOLDIG MALING
1. Dumond Laminated Paper holder pasta og maling våd/fugtig og
forhindrer dermed, at blypartikler kommer i forbindelse med luften
eller omgivelserne
2. Når Dumond Laminated Paper fjernes, følger størstedelen af pasta
og blyholdig maling med og kan nemt bortskaffes.
3. Følg de gældende regler for bortskaffelse af blyholdigt materiale.
EMBALLAGE
4,7 liter (4 spande/palle)
19 liter (24 spande/palle)


FORBRUG / DÆKKEEVNE
Dækkeevne v. 6 mm: 1 liter = ca. 0,55 m2
Dækkeevne v. 6 mm: 19 liter = ca. 10,5 m2
FLAMMEPUNKT: Intet
FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC): 0
LUGT: Neutral
PH: 13,0
MASSEFYLDE: 1,35 kg
RENGØRING AF VÆRKTØJ
Straks efter brug med vand.
FORARBEJDNINGSTEMPERATUR
For at opnå de bedste resultater bør overfladetemperaturen være

15°C - 35°C. Produktet kan anvendes ned til 2°C, dog reduceres effek-
ten og indvirkningstiden øges.

OPBEVARING
Uåbnet cirka 1 år, opbevares koldt, men frostfrit. Åbnede spande lukkes

Kommentarer

Relaterte produkter

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke

Vis priser inkl eller eks mva

Ink.mvaeks.mva
X