Historisk maling AS
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Smartstrip pro blå

1.325,- 1.656,- -20%
Antall:

SCANDIPAINT SMART STRIP PRO
PROFESSIONEL MALINGSFJERNER SOM FJERNER OPP TIL 20 LAG AV PRAKTISK
TALT ENHVER TYPE MALING FRA ALLE OVERFLADER I EN PROSSES.
FJERNER EFFEKTIVT AVANCEREDE COATING SYSTEMER & BLYHOLDIG MALING.
SIKKER, EFFEKTIV OG MILJØVENLIG.

OM PRODUKTET
SMART STRIPTM PRO fjerner effektivt arkitektonisk, industriel og
blyholdig maling fra en række overflader uden at skade brugeren,
overfladen eller miljøet.
SMART STRIPTM PRO giver den mest kraftfulde løsning til fjernelse
af de sværeste belægninger og er en professionel vandbaseret
malingsfjerner. Den fjerner effektivt alle malingstyper så som bil- og

bådlak, epoxy og blyholdig maling. SMART STRIPTM PRO kan an-
vendes på alle indvendige og udvendige overflader (træ, mursten,

sten, beton, metal, plast, glas, glasfiber mm). SMART STRIPTM PRO
er udviklet uden methylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende,
ætsende eller brandfarlig.

FORDELE
• Fjerner 20 malingslag i en proces
• Vandbaseret
• Indeholder meget få flygtige organiske forbindelser (VOC)
• Svag lugt
• Biologisk nedbrydeligt
• PH-neutral
• Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
• Fjerner effektivt blyholdige malinger
• Ideel til historiske restaureringer - perfekt før interiør eller eksteriør


LET PÅFØRING OG FJERNELSE
SMART STRIPTM PRO er en vandbaseret pasta, som let påføres med
pensel, malerrulle eller konventionel airless sprøjte. Lad pastaen virke på
overfladen i 3-24 timer afhængig af antallet af lag og typen af coating,
der skal fjernes. SMART STRIPTM PRO er formuleret til at forblive våd og

effektiv uden brug af Dumond Laminated Paper (dog er Dumond Lami-
nated Paper nødvendigt for at øge indvirkningstiden og anbefales ofte

ved kommercielle og industrielle projekter). Efter passende indvirkningstid
fjernes pastaen og den blødgjorte/løftede maling med en skraber/
spartel. Eventuelt resterende maling kan fjernes med en fugtig svamp eller
en højtryksrenser. Det er ikke nødvendigt at neutralisere den afrensede
overflade.
SMART STRIPTM PRO er ideel til en bred vifte af kommercielle og
industrielle applikationer samt boligsektoren. Dette produkt leverer de
topresultater, som professionelle forventer i forbindelse med historisk
restaurering og blysaneringsprojekter uden at beskadige den overflade,
som malingen fjernes fra. SMART STRIPTM PRO kan også anvendes til
fjernelse af gulvlim/mastiks.
ANVENDELSESOMRÅDE

SMART STRIPTM PRO er en stærk, professionel malingsfjerner, som effek-
tivt fjerner bygnings-, industri- og blyholdige malinger. Den er formuleret

uden methylenchlorid og er ikke kræftfremkaldende, ikke-ætsende og
ikke-brændbar. Produktet har et lavt indhold af flygtige organiske stoffer
(VOC), svag lugt, er biologisk nedbrydeligt og brugervenligt. SMART
STRIPTM PRO har den suveræne ydeevne, fagfolk kræver, når man skal
fjerne selv de mest vanskelige coating systemer. Denne vandbaserede
malingsfjerner, opløser effektivt flere lag af lak, oliebaseret, vandbaseret,

akryl-, uretan-, epoxy-, elastomer- og blyholdig maling fra enhver inden-
dørs eller udendørs overflade - træ, mursten, sten, beton, gips, metal,

glasfiber, plast, glas osv. SMART STRIPTM PRO har konsistens som en

pasta, hvilket gør den let at påføre med pensel, malerrulle eller konventi-
onel airless sprøjte. SMART STRIPTM PRO er formuleret til at forblive våd

og effektiv uden anvendelse af Dumond Laminated Paper. (Ved længere
indvirkningstider, kan Dumond Laminated Paper være nødvendigt, især

ved blysanering og industriprojekter.) Indvirkningstiden vil variere afhæn-
gig af typen af coating, antallet af lag og temperatur. For bedste resultat,

lad pastaen virke natten over eller længere. Fjern pastaen og den
blødgjorte/ løsnede maling med en skraber/spartel. Eventuelt resterende
maling kan fjernes med en fugtig svamp eller en højtryksrenser. Det er
ikke nødvendigt at neutralisere den rensede overflade.


TESTOMRÅDE
Forbered altid et testområde for hver overflade- og malingstype forud for
anvendelse. Se særskilt brochure vedr. testinstruktioner. En forudgående
test før projektet igangsættes er den bedste måde at sikre produktets
egnethed. Dette vil også hjælpe brugeren til at finde ud af, hvordan
produktet anvendes, i hvilken lagtykkelse pastaen skal påføres og den
indvirkningstid, der kræves for at gennemføre projektet.
FORARBEJDNING
Ved hjælp af pensel, malerrulle eller airless sprøjte påføres et lag på

omkring 3-6 mm (se resultatet på testfladen) afhængig af alder, omgivel-
sestemperatur, antallet af lag og typen af maling, der skal fjernes. Lad

produktet virke på overfladen i 6-24 timer.
FJERNELSE
Fjern blødgjort/løftet maling med en skraber, spartel eller højtryksrenser.
Fjern eventuelle rester vha. en stiv nylonbørste eller skuresvamp. Vær især
omhyggelig med spalter, fordybninger og revner. Skyl omhyggeligt for
at fjerne alle rester. Udvendige overflader renses med en højtryksrenser.
Indvendige overflader renses med håndsprøjte/tryksprøjte, svamp med
rent vand eller denatureret sprit for at fjerne malingrester.

RENGØRING

Saml malingsfjerner og malingrester i plastposer og bortskaf i overens-
stemmelse med de lokale bestemmelser. Fjernet maling/ malingsfjerner

må ikke indsamles eller opbevares i metalbeholdere. Rens airless sprøjten

ved at lade vand eller denatureret sprit løbe gennem apparatet umiddel-
bart efter påføringen er afsluttet. Lad overfladen tørre grundigt, før der

genmales.
EMBALLAGE
4,7 liter (4 spande/box)
19 liter (24 spande/palle)
FORBRUG / DÆKKEEVNE
Dækkeevne v. 3 mm: 1 liter = ca. 1,1 m2
Dækkeevne v. 3 mm: 19 liter = ca. 21 m2
FLAMMEPUNKT: Intet
FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC): 60 gr./liter
LUGT: Neutral
MASSEFYLDE: 1,1 kg
RENGØRING AF VÆRKTØJ
Straks efter brug med vand.
FORARBEJDNINGSTEMPERATUR
For at opnå de bedste resultater bør overfladetemperaturen være

15°C - 35°C. Produktet kan anvendes ned til 2°C, dog reduceres effek-
ten og indvirkningstiden øges.

OPBEVARING
Uåbnet cirka 1 år, opbevares koldt, men frostfrit. Åbnede spande lukkes
godt.
SIKKERHED

Dæk/beskyt de områder, som ikke ønskes behandlet, herunder tilstøden-
de overflader, hvor stænk kan forekomme. Polyætylen (plastfolie) eller

Dumond Catch-N-Cover (mikrofiltrerende membran) skaber en effektiv

barriere. Planter bør afdækkes. BEMÆRK: SMART STRIPTM vil ikke påvir-
ke glas, aluminium eller plastoverflader.

SUNDHED OG SIKKERHEDSKRAV
Må ikke indtages. Selvom SMART STRIPTM PRO er formuleret til at være

sikker for brugeren, overfladen og miljøet, bør de gældende sikkerheds-
procedurer altid følges. Der henvises til sikkerhedsdatabladet, som giver

vigtig information om sundhed/sikkerhed før anvendelse.
BEMÆRK: I tilfælde af kontakt med hud eller øjne, skylles grundigt med

vand. Ved vedvarende irritationen, søg lægehjælp. Opbevares utilgæn-
geligt for børn.

MAL KOD 1993
00 - 3
BORTSKAFFELSE
Ved bortskaffelse skal de lovmæssige bestemmelser overholdes.

 

Kommentarer

Relaterte produkter

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke

Vis priser inkl eller eks mva

Ink.mvaeks.mva
X